फुवा धुरा भागहरू

  • FUWA American style main parts for axles

    धुरा को लागी FUWA अमेरिकी शैली को मुख्य भाग

    बिभिन्न टोन T टी T टी ११ टी १T टी १T टी १T टी १ T टी १T टी २० टी FUWA ब्रेक ड्रम र हब अर्ध-ट्रेलरको लागि, ट्रक र ट्या tan्कर उच्च गुणवत्ता ब्रेक अस्तर र ब्रेक जुत्ताको साथ।

    अन्य मुख्य भागहरू समावेश सहित: मजबूत एक्सेल बीम, स्ल्याक एडजस्टर, लक नट, बेयरिंग, ब्रेक कक्ष, व्हील नट, हब क्याप्स, धुलो कभर,

    fuwa अमेरिकी शैली ब्रेक अस्तर मरम्मत किट र क्यामशाफ्ट मर्मत किट आदि।