बोगी एक्सल

  • Bogie axle

    बोगी एक्सल

    बोगी बोले वा ड्रम एक्सल एक स्यापेन्सनको सेट हो जुन अर्ध-ट्रेलर वा ट्रक मुनि अक्षहरू लगाइएको छ। बोगी एक्सेलसँग प्रायः दुई स्पोकल / स्पाइडर धुरा वा दुई ड्रम एक्सल हुन्छन्। एक्लेहरूसँग फरक लम्बाई हुन्छ जुन ट्रेलर वा ट्रकको लम्बाइमा निर्भर गर्दछ। एक सेट बोगी एक्सेल क्षमता २T टोन, २T टोन, T२ टोन, TT टोन हो। धेरै प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूलाई सुपर कल गर्न चाहन्छन्। 25T, सुपर 30T, र सुपर 35T।