bpw प्रकारको एक्सेल पार्ट्स

  • BPW German style main parts

    बीपीडब्ल्यू जर्मन शैली का मुख्य भाग

    ब्रेक ड्रम: बार्क ड्रम बीपीडब्ल्यू, मान, भोल्भो, बेन्ज, स्क्यानिया, स्क्यानिया, दुरमेताल, IVECO, निसान, रेनाउल्ट, ह्युन्डाई, अन्तर्राष्ट्रिय, FREIGHTLINER.MACK, ROR आदि।

    स्ल्याक एडजस्टर: बीपीडब्ल्यू मैन्युअल र स्वचालित स्ल्याक एडजस्टर

    बीपीडब्ल्यू जर्मन शैली ब्रेक अस्तर मरम्मत किट र क्यामशाफ्ट मर्मत किट